Óskert réttindi í 20 ár

SL lífeyrissjóður er eini íslenski lífeyrissjóðurinn sem hefur aldrei þurft að skerða lífeyrisréttindi.

Innlend skuldabréfaeign nam um 98 ma.kr. í árslok 2018 eða um 62% af heildareignum sjóðsins. Stærsti hluti skuldabréfasafnsins er með beina eða óbeina ábyrgð ríkissjóðs. Hlutabréfaeign sjóðsins í innlendum skráðum bréfum nam 10,2 ma.kr. í árslok 2018 eða um 6,4% af heildareignum sjóðsins. Erlend verðbréfaeign sjóðsins nam 44,6 ma.kr. í árslok 2018 eða um 28,2% af heildareignum. Erlenda eignin skiptist þannig að 35,2 ma.kr. eru fjárfestir í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í skráðum hlutabréfum og 8,6 ma.kr. eru fjárfestir í framtakssjóðum sem fjárfesta í óskráðum hlutabréfum.

Nánar um eignasafn sjóðsins, Ársskýrsla 2018