buy Instagram likes
escort antalya
agri escort elazig escort
bahis siteleri
02 mars, 2011 10:55

Samkomulag um aðlögun skulda í 110 % af verðmæti fasteigna.

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda er aðili að samkomulagi stjórnvalda, fjármálafyrirtækja, Íbúðalánasjóðs og lífeyrissjóða um aðgerðir í  þágu yfirveðsettra heimila.  Samkomulagið felur í sér að sjóðfélögum sem eru með veðskuldir hjá sjóðnum umfram 110 % af  verðmæti fasteignar býðst að færa veðskuldirnar niður að 110 % af verðmæti eigna að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Helstu efnisatriði samkomulagsins eru  eftirfarandi:

·         Heimilum þar sem ákvílandi veðskuldir eru umfram 110 % af verðmæti fasteignar, býðst að færa veðskuldir sínar niður að 110% af verðmæti eignar. Skilyrði fyrir niðurfellingu skulda er að umsækjandi og /eða maki séu eigendur hinna veðsettu eigna,  greiðendur ákvílandi lána og að eignin sé notuð til heimilishalds umsækjanda.  

·         Heimilt er að sækja um niðurfellingu allt að 4 m.kr fyrir einstaklinga og 7 m.kr. fyrir einstæða foreldra, sambýlisfólk og hjón. Ofangreind lækkun skulda miðast við að greiðslubyrgði lántaka af lánum sem samkomulag þetta tekur til sé ekki lægri en sem svarar 18-20% af tekjum.

·         Hægt er að óska eftir frekari niðurfellingu skulda umfram 110% af verðmæti fasteignar og getur niðurfærslan numið allt að 15 m.kr fyrir einstakling og 30 m.kr. fyrir einstæða foreldra, sambýlisfólk og hjón. Lækkun skuldar takmarkast við 18-20% af tekjum.

·         Skuldir sem færa má niður samkvæmt samkomulagin eru skuldir sem stofnað var til vegna fasteignakaupa umsækjanda á árunum fyrir 2009 og hvíla með veði á eign sem er til heimilishalds lántakanda og uppfylla rétt til vaxtabóta.

·         Lántaki skal almennt snúa sér til þess kröfuhafa íbúðarláns sem er á aftasta veðrétti. Sá kröfuhafi sem lántaki leitar til, heldur utan um málið gagnvart öðrum kröfuhöfum.

·         Sækja þarf um niðurfellingu fyrir 1. júlí 2011.

·         Samkomulagið er hægt að lesa í heild sinni hér.

Umsókn um 110% aðlögun skulda má finna hér.

Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
  • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
  • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
  • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!